Är Shetland Sheepdog skälliga?

Shetland sheepdog, även känd som Sheltie, är en intelligent och energisk ras som ursprungligen avlades för att valla och vakta får på Shetlandsöarna i Skottland. Deras natur att vara vaksamma och uppmärksamma gör dem benägna att skälla för att varna för potentiell fara eller ovanliga händelser i sin omgivning.

Shetand sheepdog som skäller

Som vallhundar är Shetland sheepdogs vana vid att använda sin röst för att dirigera sina får. Denna egenskap har fortsatt att vara en del av deras beteende även som sällskapshundar. Shelties är också mycket lojala mot sina familjer och kan skälla för att visa sin hängivenhet eller för att uppmärksamma något de tycker är viktigt.

För att minska risken för överdrivet skällande är det viktigt att ge dem rätt träning och mental stimulans. De behöver få tillräckligt med motion och sysselsättning för att hålla sina sinnen aktiva. Man kan lära hunden att kontrollera eller begränsa sitt skällande genom träning och positiv förstärkning.

Det är också viktigt att notera att varje individ kan skilja sig åt i sin benägenhet att skälla. Vissa Shelties kan vara mer benägna att skälla än andra beroende på deras temperament och socialisering.

Sammanfattningsvis är Shetland sheepdog en ras med nära till skall, men det är möjligt att hantera och minska deras skällande genom rätt träning och aktivering.

Shetland sheepdog en skällig ras

Vill man träna och socialisera sin hund från en tidig ålder så kan en valpkurs vara bra att gå. Valpkurser kan du hitta hos bland annat Svenska Kennelklubben samt Svenska Brukshundklubben. Även en hel del privata aktörer finns.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *