Hur är det att äga en Shetland Sheepdog?

Sobel Sheltie, hur är det att äga en Shetland Sheepdog

Hur är det att vara ägare till en Shetland Sheepdog?

 1. Personlighet:
  Shetland Sheepdogs är kända för sin intelligens och sin vänliga och tillgivna personlighet. De är ofta mycket lojala mot sina ägare och vill gärna vara nära. Dessa hundar är också ofta väldigt tålmodiga och försiktiga med barn, vilket gör dem till en populär familjehund.

 2. Trimning:
  Shetland Sheepdog kräver borstning för att hålla pälsen i gott skick och undvika tovor. De har en dubbel päls, med en tjock underull och längre täckhår. Under våren och hösten fäller de ur sin päls och borstning kan krävas för att hantera fällperioder.

 3. Mental stimulans:
  Eftersom Shetland Sheepdogs är intelligenta och arbetsvilliga behöver de mental stimulans i form av träning, motion och aktivitet. De kan vara duktiga inom olika hundsporter, inklusive lydnad, agility eller rally.

 4. Socialisering:
  Att introducera en Shetland Sheepdog för olika människor, djur och miljöer är viktigt för att utveckla valpen till en stabil och social hund Detta bör göras tidigt i livet för att undvika att utveckla rädslor. Exponering för olika situationer hjälper också till att minska risken för överdriven vakt och misstro mot främlingar.

Vill du läsa mer om rasen så kan du besöka Svenske Kennelklubbens sida eller Shetland Sheepdog klubben

Hundar som gör utfall

Att träna en hund som gör utfall mot andra hundar kräver tid och engagemang. Det är viktigt att vara medveten om att detta är ett beteendeproblem som kan ta tid att träna bort och att det kräver tålamod.

Två hundar leker

För att effektivt träna din hund är det viktigt att förstå varför den gör utfall mot andra hundar. Det kan vara ett resultat av rädsla, osäkerhet, dominans eller tidigare negativa erfarenheter. Genom att identifiera orsaken kan du anpassa träningen och tillvägagångssättet för att passa din hunds specifika behov.

En vanlig orsak till utfalls problematik är bristande socialisering. Se till att din hund är väl socialiserad med hundar och människor redan från valp genom att träna den i olika situationer. Introducera nya hundarna gradvis och se till att hunden får positiva upplevelser av andra hundar.

en sheltie valp och en schäfer valp

Försök att undvika situationer som kan överstimulera eller stressa din hund. Det kan innebära att exempelvis undvika trånga och hektiska platser där det finns mycket hundar eller att hålla större avstånd till andra hundar i början. Genom att minska överstimuleringen ökar du möjligheten att din hund kan förbli lugn och fokuserad vid ett hundmöte

Det kan också vara till hjälp att träna din hund att vara uppmärksam på dig och följa kommandon som ”sitt” och ”ligg”. Detta gör att du kan få din hunds fokus och hjälpa den att vara mindre distraherad. Börja med att träna dessa kommandon i en distraktionsfri miljö och inför dem gradvis under träningssessioner med andra hundar.

När din hund har börjat bli mer bekväm och reagerar mindre på andra hundar, kan du gradvis introducera kontrollerade möten med snälla hundar.

hundar leker

En populär metod för att träna hundar är att använda sig av ”klickerträning”. Detta innebär att hunden associerar en positiv handling eller beteende med ljudet av en klicker. När din hund uppför sig på önskat sätt, klicka och ge sedan en belöning. Detta hjälper till att förstärka positivt beteende och kan vara användbart för att träna bort utfall mot andra hundar.

Det är viktigt att vara konsekvent i träningen och att alltid reagera på oönskat beteende. Var beredd på att detta är en process och att det kan ta tid innan din hund visar förbättring. Var tålmodig och håll fast vid dina träningsmetoder för att se övergripande förbättring i din hunds beteende över tid.

Hund träning schäfer

Avslutningsvis är det möjligt att träna en hund som gör utfall mot andra hundar genom att använda belöningsbaserad träning, socialisering och gradvis introducera positiva möten. Kom ihåg att träning kräver tid, engagemang och ibland professionell hjälp. Genom att arbeta med din hund och erbjuda en trygg och positiv miljö kan du hjälpa den till en harmonisk samvaro med andra hundar.

Är Shetland Sheepdog skälliga?

Shetland sheepdog, även känd som Sheltie, är en intelligent och energisk ras som ursprungligen avlades för att valla och vakta får på Shetlandsöarna i Skottland. Deras natur att vara vaksamma och uppmärksamma gör dem benägna att skälla för att varna för potentiell fara eller ovanliga händelser i sin omgivning.

Shetand sheepdog som skäller

Som vallhundar är Shetland sheepdogs vana vid att använda sin röst för att dirigera sina får. Denna egenskap har fortsatt att vara en del av deras beteende även som sällskapshundar. Shelties är också mycket lojala mot sina familjer och kan skälla för att visa sin hängivenhet eller för att uppmärksamma något de tycker är viktigt.

För att minska risken för överdrivet skällande är det viktigt att ge dem rätt träning och mental stimulans. De behöver få tillräckligt med motion och sysselsättning för att hålla sina sinnen aktiva. Man kan lära hunden att kontrollera eller begränsa sitt skällande genom träning och positiv förstärkning.

Det är också viktigt att notera att varje individ kan skilja sig åt i sin benägenhet att skälla. Vissa Shelties kan vara mer benägna att skälla än andra beroende på deras temperament och socialisering.

Sammanfattningsvis är Shetland sheepdog en ras med nära till skall, men det är möjligt att hantera och minska deras skällande genom rätt träning och aktivering.

Shetland sheepdog en skällig ras

Vill man träna och socialisera sin hund från en tidig ålder så kan en valpkurs vara bra att gå. Valpkurser kan du hitta hos bland annat Svenska Kennelklubben samt Svenska Brukshundklubben. Även en hel del privata aktörer finns.

Bruksschäfer, en arbetsvillig partner i tjänst och tävling

Schäfern är känd för sin intelligens, lojalitet och arbetsvilja. Inom schäfervärlden finns en särskild typ av schäferhundar som kallas bruksschäfer. Rasen är idag uppdelad i två läger. En gren där man fokuserar nästan uteslutande på arbetsegenskaper och en gren där man prioriterar exteriör och en mildare mentalitet.

Med sin imponerande arbetsförmåga är bruks schäfern eftertraktade inom olika yrken och organisationer där de spelar en avgörande roll i skydd och tjänst. De är också väldigt populära som tävlingshund inom bla IPO.

Bruks schäfer hane, grå

Schäfern har en lång och historia som arbetande hund. Ursprungligen avlades de för att vakta och driva boskap, men deras mångsidighet ledde till att intresset för rasen växte och de började att användas till andra arbetsområden. Efter att ha visat sin förmåga inom militären och polisen under första och andra världskriget blev schäfern snabbt populär. Genom selektiv avel har schäfern idag utvecklats till att bli en av världens mest populära brukshund.

Just bruks schäfern spelar en viktig roll inom olika yrken och organisationer idag. Polisen använder dem för att spåra och gripa brottslingar, söka efter försvunna personer och bistå i ordningssituationer. Inom militären används de bland annat som patrullhundar och sökhundar. Sök- och räddningstjänst använder dessa hundar för att lokalisera överlevande i katastrofområden. Privata säkerhetbolag använder dem för att skydda egendom och människor. Deras arbetskvaliteter gör dem till värdefulla tillgångar inom dessa yrken

Bruks schäfern är en imponerande och viktig del i vårt samhälles säkerhet och skydd. Deras specialträning och arbetsförmåga gör dem till idealiska arbetskamrater inom olika yrken och organisationer. Deras energi, intelligens och arbetslust behöver kanaliseras och de behöver en meningsfull sysselsättning för att de ska må